Cách cài đặt sử dụng khóa Kitos GL12

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456

Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300.

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )
1, Thêm vân tay quản lý

Ấn *# master code # 11 # Đặt vân tay 3 lần  **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã

Ấn *# master code # 11 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

II, Xóa vân tay , mã số admin ( quản lý )
Ấn *# master code # 13# . Ấn số thứ tự ( ID ) cần xóa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

III, Thêm vân tay, mã số user ( người dùng )

1, Thêm vân tay người dùng

Ấn *# master code # 21 # Đặt vân tay 3 lần  **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã

Ấn *# master code # 21 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

3, Thêm thẻ từ

Ấn *# master code # 21 #  Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

V, Chế độ mở khóa

Ấn *# master code # 332 : Hiện ra :

– Ấn 1. Normal on : Chế độ thủ công ( không tự khóa khi đóng cửa ). Muốn khóa cửa ấn phím *

– Ấn 2 : Normal off : Chế độ tự động

– Ấn 3 : Normal off : Thời gian khóa sau khi đóng cửa

VI, Thay đổi ngôn ngữ

Ấn *# master code # 322 : Hiện ra:

– Ấn 1 : English ( Tiếng Anh ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Tiếng Anh

– Ấn 2 : Chinease ( Tiếng Trung ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Trung Quốc

VI, Bật/ Tắt giọng nói

Ấn *# master code # 321 : Hiện ra:

– Ấn 1 : Tăng âm lượng

– Ấn 2: Giảm âm lượng

– Ấn 3: Tắt âm báo khi đóng mở

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 088.6968.555
Gọi NGAY
Chat Zalo