Cách cài đặt sử dụng khóa Kitos GL12

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456 Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009 Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300. I, Thêm vân tay, mã[...]

Cách cài đặt sử dụng khóa vân tay cửa kính Kitos KT-GL20

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456 Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009 Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300. Để kết thúc quá trình[...]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa Kitos KT-AL520 chi tiết nhất

Mật khẩu mặc định : 123456 Một bộ khóa bao gồm : 3 mật khẩu quản lý ( admin ) từ ID 001 đến ID 003 Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 004 đến 300. Để kết thúc quá trình ấn #, quay lại mục trước ấn[...]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa Kitos KT-P830 chi tiết

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456 Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009 Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300. Để kết thúc quá trình[...]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay Kitos KT-A10

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456 Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009 Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300. I, Thêm vân tay, mã[...]

Hướng dẫn cài đặt khóa tay nắm kéo đẩy Push Pull Kaadas K9

Hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng khóa tay nắm kéo đẩy Push Pull Kaadas K9 cho người dùng mới hoặc cần cài đặt lại. CÀI ĐẶT Một số điều cần lưu ý Mã số chủ ban đầu của khóa là 123456789. Độ dài của mã số phải từ 6-12 ký tự (không được liền nhau hoặc trùng nhau). Mã số thành[...]
Hotline: 088.6968.555
Gọi NGAY
Chat Zalo